středa 28. září 2016

Šanci na přežití buněk Ca ovaria při cytotoxické léčbě zvyšuje vypnutí genu TUSC3 | Medicínská review | Zpravodajství | AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví

Šanci na přežití buněk Ca ovaria při cytotoxické léčbě zvyšuje vypnutí genu TUSC3 | Medicínská review | Zpravodajství | AM Review - aktuality z medicíny a systému zdravotnictví


Gen TUSC3

byl identifikován jako potenciální nádorový supresor a jeho exprese je ztracena nebo snížena u mnoha druhů epiteliálních nádorů, mezi něž patří také ovariální karcinom. 

TUSC3 se účastní N-glykosylace proteinů v endoplazmatickém retikulu jako součást oligosacharyltransferázového komlexu. Poruchy N-glykosylace mohou vést k akumulaci proteinů v endoplasmatickém retikulu a v důsledku toho k vyvolání stavu zvaného stres end.ret. a následné odpovědi nesbalených proteinů 

Diplomová práce Mgr. K. Kratochvílové

neděle 18. září 2016

HE4

Human Epidimal Protein-4

Poprvé byl detekován v epitelu distálního nadvarlete, následně bylo zjištěno, že je v malém množství produkován také některými dalšími tkáněmi včetně respiračního epitelu a gonád.

Je prekurzor proteinu E4 sekretovaného epitelem vaječníků, je exprimován zejména nádory serózního typu (93%), ale i ostatními epiteliálními karcinomy včetně adenokarcinomů ( 100% endometroidních, a 50% ovariálních karcinomů z jasných buněk)
Zdravou tkání vaječníků je exprimován minimálně, je slibný marker pro časnou detekci karcinomu ovaria a odlišení žen s benigním onemocněnímCA 125, který bývá exprimován u 80% karcinomů serózního typu v pokročilém stádiu, ale ve stádiu I jen u 30-50%.
Nárůst koncentrace může předcházet klinickou diagnózu o 1-8 měsíců.  

Zvýšené hodnoty CA 125 je možné naměřit i u fyziologických stavů jako např. při menstruaci, graviditě, endometrióze, benigních nádorech ovarií nebo zánětech resp. u přítomnosti myomů , ale také  u malignit v jiných lokalitách (např. mléčné žlázy, pankreas, plíce, žlučové cesty)
Tato falešná pozitivita je kombinací stanovení CA 125 a HE4 eliminována. Zvýšené hladiny HE4 tedy poukazují buď na karcinom ovarií nebo karcinom jiného druhu, např. endometria. 

Literatura uvádí, že u třetiny žen, u nichž nebyla zvýšena hladina CA 125 při nádoru ovaria, byla zjištěna zvýšená koncentrace HE4.


HE4 má nejvyšší senzitivitu na detekci karcinomu ovarií v 1.stádiu onemocnění, kdy je onemocnění v bezpříznakové fázi a lze tedy dosáhnout při včasné léčbě dobré prognózy. 
U border line tumorů jsou hodnoty zvýšené ojediněle
ROMA index
Kombinace vyšetření HE4 a CA 125 poskytuje dle mezinárodních studií nejvyšší senzitivitu (76,4 %) při specifičnosti 95 % pro záchyt epiteliálního karcinomu ovarií. 
Výsledky obou vyšetření je možné použít k výpočtu tzv. ROMA Skóre, které lze použít k rozlišení povahy onemocnění, tedy zda jde o stav benigní nebo maligní. 
ROMA (zkratka Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) rozlišuje při výpočtu menopauzální stav pacientek, což při rozdělení na stav před- resp. po- menopauze ještě zvyšuje výpovědní hodnotu skóre. 
Dle výzkumné studie FDI-03 byla prokázána pro ROMA index negativní prediktivní hodnota 94 % za předpokladu rozlišení menopauzálního stavu pacientek.

Hodnota ROMA indexu dle laboratoře
Ženy před menopauzou
ROMA ≥ 11,4 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
ROMA < 11,4 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
Ženy po menopauze
ROMA ≥ 29,9 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
ROMA < 29,9 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

ROMA score nebylo validováno pro ženy mladší 18 let a pacientky dříve léčené pro malignitu, anebo s právě probíhající léčbou chemoterapií.

ROMA SCORE ONLINE 

Shrnutí základních výhod HE4 

 • HE4 je vhodným markerem pro časnou detekci nádoru ovarií ve stádiích I a II
 • Hladiny HE4 v séru rostou i u 20 % pacientek bez elevace hladiny CA 125
 • HE4 je vhodný ke sledování průběhu onemocnění resp. monitoring účinnosti terapie
 • HE4 a v kombinaci s CA 125 je schopen odlišit ženy zdravé nebo s benigním nálezem od zhoubných nádorů

Mucinózní tumory a tumory ovaria ze zárodečných buněk HE 4 exprimují velmi vzácně.

Histologie

Poznámky

V současné době histologický typ nádoru zásadně neovlivňuje charakter léčby a karcinomy ovaria jsou obvykle v první fázi léčeny kombinací platinových derivátů a taxanů. 
Odpověď některých typů nádorů jako např. světlobuněčného adenokarcinomu, mucinózního adenoakrcinomu a low grade serózního adenokarcinomu na tuto léčbu však není dobrá.


Histologické typy epiteliálních nádorů 

Nádory I. typu  low grade nádory s definovanou prekurzorickou lézí

 • low grade serózní adenokarcinom ( 5%) 
  • LGSC pravděpodobně ve většině případů vzniká jako vícestupňový proces z benigního cystadenomu/adenofibromu přes serózní borderline nádor (S-BTO), mikropapilární S-BTO a mikropapilární S-BTO s mikroinvazí
 • low grade endometroidní adenokarcinom
  •  Značná část nádorů souvisí s endometriózou a asi u 15–20 % se současně vyskytuje karcinom endometria. Část endometroidních adenokarcinomů vzniká v benigním či borderline endometroidním nádoru ovaria
  • je udáván jako druhý (podle některých sestav až jako třetí – po světlobuněčném a serózním adenokarcinomu) nejčastější typ ovariálního karcinomu
 • mucinózní adenokarcinom (3-4%)
  • Obvykle se jedná o nádory s dobrou prognózou diagnostikované v časných stadiích 
  • Prstenčité buňky typické pro difuzní adenokarcinom mohou být přítomny, vyskytují se však vzácně a obvykle pouze fokálně a jejich přítomnost je vždy suspektní z metastatického procesu (obvykle jde o metastázy nádoru ze zažívacího traktu)
  • Rozlišují se 2 typy invaze – infiltrativní a expanzivní. Ukazuje se, že infiltrativní typ invaze je prognosticky nepříznivější a typ invaze by tedy měl být v bioptickém nálezu uveden
 • maligní Brennerův nádor - nádory z přechodního epitelu, vzácné
 • část světlobuněčných adenokarcinomů. Jedná se o low grade nádory s definovanou prekurzorickou lézí
Nádory II. typu jsou high grade


 • nediferencovaný karcinom
 • high grade serózní adenokarcinom ( 95%)
 • high grade endometroidní adenokarcinom 10%
 • high grade karcinom z přechodních buněk
 • smíšený maligní mülleriánský nádor
 • část světlobuněčných adenokarcinomů (10%)


Karcinomy vznikající na podkladě teratomu

Jedná se o nádory vznikající obvykle ve zralém cystickém teratomu charakteru dermoidní cysty. Většinou jde o dlaždicobuněčné karcinomy následované adenokarcinomy. Popsány ale jsou i různé jiné typy karcinomů včetně malobuněčného karcinomu, bazaliomu, uroteliálního karcinomu a dalších. 

Ostatní karcinomy

Dlaždicobuněčný karcinom: část případů vzniká na podkladě zralého teratomu (nejčastěji dermoidní cysty), zbylá část má pravděpodobně původ v povrchovém epitelu a stromatu. Do skupiny různých („miscellaneous“) nádorů podle WHO dále spadá malobuněčný karcinom (plicní typ), malobuněčný karcinom (hyperkalcemický typ), velkobuněčný neuroendokrinní karcinom, hepatoidní karcinom a adenoidně cystický karcinom.

Statistika svět

Nádor vaječníků je sedmým nejčastější nádorem žen na světě. 
Celkově na 18. místě všech nádorů. 

V roce  2012 bylo diagnostikováno  238 719 pacientek. 
Evropa v roce 2012   65 538 diagnostikovaných nádorů a 42 704 úmrtí

5-ti leté přežití se pohybuje  30-50%


HodnostZeměAge-Standardizované Sazba za 100,000 (svět)
1Fiji14.9
2Lotyšsko14.2
3Bulharsko14.0
4Polsko13.6
5Srbsko12.8
6Litva12.2
7Černá Hora12.0
8Malta11.8
8Estonsko11.8
10Spojené království11.7
11Slovensko11.6
12Bývalá jugoslávská republika Makedonie11.3
12Ruská Federace11.3
14Irsko11.2
15Česká republika11.1
16Bělorusko10.9
17Ukrajina10.7

Ca 125

je nádorově nespecifický tumor marker Poznámky: bývá exprimován u  serózních ca 80-98% ( ale jen u 30-50% ve stadiu I), dále  ca -nedif...