neděle 18. září 2016

Histologie

Poznámky

V současné době histologický typ nádoru zásadně neovlivňuje charakter léčby a karcinomy ovaria jsou obvykle v první fázi léčeny kombinací platinových derivátů a taxanů. 
Odpověď některých typů nádorů jako např. světlobuněčného adenokarcinomu, mucinózního adenoakrcinomu a low grade serózního adenokarcinomu na tuto léčbu však není dobrá.


Histologické typy epiteliálních nádorů 

Nádory I. typu  low grade nádory s definovanou prekurzorickou lézí

 • low grade serózní adenokarcinom ( 5%) 
  • LGSC pravděpodobně ve většině případů vzniká jako vícestupňový proces z benigního cystadenomu/adenofibromu přes serózní borderline nádor (S-BTO), mikropapilární S-BTO a mikropapilární S-BTO s mikroinvazí
 • low grade endometroidní adenokarcinom
  •  Značná část nádorů souvisí s endometriózou a asi u 15–20 % se současně vyskytuje karcinom endometria. Část endometroidních adenokarcinomů vzniká v benigním či borderline endometroidním nádoru ovaria
  • je udáván jako druhý (podle některých sestav až jako třetí – po světlobuněčném a serózním adenokarcinomu) nejčastější typ ovariálního karcinomu
 • mucinózní adenokarcinom (3-4%)
  • Obvykle se jedná o nádory s dobrou prognózou diagnostikované v časných stadiích 
  • Prstenčité buňky typické pro difuzní adenokarcinom mohou být přítomny, vyskytují se však vzácně a obvykle pouze fokálně a jejich přítomnost je vždy suspektní z metastatického procesu (obvykle jde o metastázy nádoru ze zažívacího traktu)
  • Rozlišují se 2 typy invaze – infiltrativní a expanzivní. Ukazuje se, že infiltrativní typ invaze je prognosticky nepříznivější a typ invaze by tedy měl být v bioptickém nálezu uveden
 • maligní Brennerův nádor - nádory z přechodního epitelu, vzácné
 • část světlobuněčných adenokarcinomů. Jedná se o low grade nádory s definovanou prekurzorickou lézí
Nádory II. typu jsou high grade


 • nediferencovaný karcinom
 • high grade serózní adenokarcinom ( 95%)
 • high grade endometroidní adenokarcinom 10%
 • high grade karcinom z přechodních buněk
 • smíšený maligní mülleriánský nádor
 • část světlobuněčných adenokarcinomů (10%)


Karcinomy vznikající na podkladě teratomu

Jedná se o nádory vznikající obvykle ve zralém cystickém teratomu charakteru dermoidní cysty. Většinou jde o dlaždicobuněčné karcinomy následované adenokarcinomy. Popsány ale jsou i různé jiné typy karcinomů včetně malobuněčného karcinomu, bazaliomu, uroteliálního karcinomu a dalších. 

Ostatní karcinomy

Dlaždicobuněčný karcinom: část případů vzniká na podkladě zralého teratomu (nejčastěji dermoidní cysty), zbylá část má pravděpodobně původ v povrchovém epitelu a stromatu. Do skupiny různých („miscellaneous“) nádorů podle WHO dále spadá malobuněčný karcinom (plicní typ), malobuněčný karcinom (hyperkalcemický typ), velkobuněčný neuroendokrinní karcinom, hepatoidní karcinom a adenoidně cystický karcinom.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Ca 125

je nádorově nespecifický tumor marker Poznámky: bývá exprimován u  serózních ca 80-98% ( ale jen u 30-50% ve stadiu I), dále  ca -nedif...