neděle 18. září 2016

HE4

Human Epidimal Protein-4

Poprvé byl detekován v epitelu distálního nadvarlete, následně bylo zjištěno, že je v malém množství produkován také některými dalšími tkáněmi včetně respiračního epitelu a gonád.

Je prekurzor proteinu E4 sekretovaného epitelem vaječníků, je exprimován zejména nádory serózního typu (93%), ale i ostatními epiteliálními karcinomy včetně adenokarcinomů ( 100% endometroidních, a 50% ovariálních karcinomů z jasných buněk)
Zdravou tkání vaječníků je exprimován minimálně, je slibný marker pro časnou detekci karcinomu ovaria a odlišení žen s benigním onemocněnímCA 125, který bývá exprimován u 80% karcinomů serózního typu v pokročilém stádiu, ale ve stádiu I jen u 30-50%.
Nárůst koncentrace může předcházet klinickou diagnózu o 1-8 měsíců.  

Zvýšené hodnoty CA 125 je možné naměřit i u fyziologických stavů jako např. při menstruaci, graviditě, endometrióze, benigních nádorech ovarií nebo zánětech resp. u přítomnosti myomů , ale také  u malignit v jiných lokalitách (např. mléčné žlázy, pankreas, plíce, žlučové cesty)
Tato falešná pozitivita je kombinací stanovení CA 125 a HE4 eliminována. Zvýšené hladiny HE4 tedy poukazují buď na karcinom ovarií nebo karcinom jiného druhu, např. endometria. 

Literatura uvádí, že u třetiny žen, u nichž nebyla zvýšena hladina CA 125 při nádoru ovaria, byla zjištěna zvýšená koncentrace HE4.


HE4 má nejvyšší senzitivitu na detekci karcinomu ovarií v 1.stádiu onemocnění, kdy je onemocnění v bezpříznakové fázi a lze tedy dosáhnout při včasné léčbě dobré prognózy. 
U border line tumorů jsou hodnoty zvýšené ojediněle
ROMA index
Kombinace vyšetření HE4 a CA 125 poskytuje dle mezinárodních studií nejvyšší senzitivitu (76,4 %) při specifičnosti 95 % pro záchyt epiteliálního karcinomu ovarií. 
Výsledky obou vyšetření je možné použít k výpočtu tzv. ROMA Skóre, které lze použít k rozlišení povahy onemocnění, tedy zda jde o stav benigní nebo maligní. 
ROMA (zkratka Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) rozlišuje při výpočtu menopauzální stav pacientek, což při rozdělení na stav před- resp. po- menopauze ještě zvyšuje výpovědní hodnotu skóre. 
Dle výzkumné studie FDI-03 byla prokázána pro ROMA index negativní prediktivní hodnota 94 % za předpokladu rozlišení menopauzálního stavu pacientek.

Hodnota ROMA indexu dle laboratoře
Ženy před menopauzou
ROMA ≥ 11,4 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
ROMA < 11,4 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
Ženy po menopauze
ROMA ≥ 29,9 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií
ROMA < 29,9 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

ROMA score nebylo validováno pro ženy mladší 18 let a pacientky dříve léčené pro malignitu, anebo s právě probíhající léčbou chemoterapií.

ROMA SCORE ONLINE 

Shrnutí základních výhod HE4 

  • HE4 je vhodným markerem pro časnou detekci nádoru ovarií ve stádiích I a II
  • Hladiny HE4 v séru rostou i u 20 % pacientek bez elevace hladiny CA 125
  • HE4 je vhodný ke sledování průběhu onemocnění resp. monitoring účinnosti terapie
  • HE4 a v kombinaci s CA 125 je schopen odlišit ženy zdravé nebo s benigním nálezem od zhoubných nádorů

Mucinózní tumory a tumory ovaria ze zárodečných buněk HE 4 exprimují velmi vzácně.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Bevacizumab nezlepšuje celkové přežití při rakovině vaječníků

Autoři uvádějí konečnou celkovou analýzu přežití GOG-0218, randomizované studie fáze III zahrnující 1873 žen s nově diagnostikovaným, neúpl...