Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2018

Relabující karcinom ovaria

Poznámky


u pacientek s reziduální nemocí po operaci méně než 1cm je riziko recidivy kolem 60-70%u rezidua větším je riziko recidivy 80-85% Dle času do vzniku recidivy dělíme naplatina citlivé ( vznik recidivy více jak 6 měsíců)platina rezistentní ( méně jak 6 měsíců)
Recidiva
radiodiagnostickásymptomatická pouze elevace Ca 125 - kontroverzní čas zahájení léčby. Byla provedena studie, kde ženy, které měly dvojnásobnou hladinu Ca 125 byly rozděleny na skupinu. s léčbou a skupinu bez léčby. ženám, které byly léčeny jen pro asymptomatické zvýšení Ca 125, byly léčeny o 5 měsíců dříve než ty, které začaly léčbu až se vznikem příznaků. Přežití a trvání remise bylo za dobu sledování 57 měsíců v obou skupinách stejné, kvalita života žen, které zahájily léčbu okamžitě byla horší Volba léčby
Platina senzitivní lepší kombinace než monoterapie - karboplatina  s gemcitabinem přežití 8,6 měsíců, monoterapie karboplatin 5,8 měsíce, Karboplatin + taxan  a karboplatin a pegylovaný doxorubicin - výsledek p…