Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2012

Epidemiologie ČR

Incidence 
Absolutní počet 
Rok 19971226
Rok 2013    1048
Na  100 000/ obyvatel
Rok 1997
23,16
Rok 2013    19,54

Mortalita
Absolutní počet
Rok 1997715
Rok 2013    718
Na  100 000/ obyvatel
Rok 1997
13,51
Rok 2013    13,42
Počtem nemocných žen nás staví na 11. místo v Evropě12 místo ve světěDle stádií v roce 2013
I.st.  16% II.st. 6,8% III.st.36,8% IV.st. 26,9% Neznámo: 13,5%

Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

English: A pathological specimen of ovarian carcinoma. (Photo credit: Wikipedia)Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

Do studie OCEANS bylo zařazeno celkem 484 pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků citlivým k platině, které dosud nebyly léčeny chemoterapií pro rekurentní onemocnění a které v předchozí linii nebyly léčeny bevacizumabem nebo jinou anti-angiogenní léčbou. Pacientky byly randomizovány do dvou ramen, ve kterých byl ke standardní chemoterapii (6-10 cyklů režimu karboplatina + gemcitabin) přidán bevacizumab nebo placebo, jejichž podávání pokračovalo až do progrese nebo toxicity. Primárním cílem bylo hodnocení doby přežití bez progrese (dle RECIST)......
Related articlesOvarian Cancer Deaths Fall By 20%, EnglandRoche launches additional test for improved management of epithelial ovarian cancer patientsDrinking Tea May Guard Against Ovarian Cancer